REZERWACJA AUTOCAMPING

REZERWACJA APARTAMENTY

Park Przyrody Velebit

Park Przyrody Velebit to najbardziej znaczące endemiczne miejsce flory i fauny w Chorwacji. Rośliny z gatunki Degenia velebitica, Arabis croatica, Edraianthus graminofolius var. croaticus, ryba zwana oštrulja (Aulopyge hugeli), nietoperz (Myotis capaccinii) i wilk (Canis lupus) to tylko niektóre z najbardziej znanych endemicznych i rzadkich gatunków flory i fauny tego parku, bogatego w liczne fenomeny krasowe.

Szczegóły na Wikipedia

Park Przyrody Vransko Jezero

Park Przyrody Vransko Jezero (w Dalmacji) jest parkiem, na terenie którego znajduje się największe jezioro w Chorwacji. Jezioro to jest tak naprawdę krasowym polem wypełnionym wodą i rzadkim przykładem kryptodepresji. Dominującą cechą parku jest rezerwat ornitologiczny, praktycznie nietkniętych, naturalnych siedlisk ptaków wodnych, rzadkich moczarów, wielkiej różnorodności biologicznej, wyjątkowych wartości naukowych i ekologicznych. Dodatkową atutem parku jest masa ryb, idealnych do uprawiania wędkarstwa sportowego.

Szczegóły na Wikipedia

Park Przyrody Telaščica

Park Przyrody Telaščica harakteryzują trzy fenomeny – zatoka Telaščica, która jest największym i najbezpieczniejszym, naturalnym, adriatyckim portem, tak zwane 'stene' na wyspie Dugi Otok wznoszące się na wysokość do 200 m n.p.m. i schodzące na głębokość do 900 m oraz słone jezioro Mir o właściwościach leczniczych. Świat roślin i zwierząt na lądzie i w morzu tworzą setki gatunków flory i fauny.

Szczegóły na Wikipedia