REZERVACIJA AUTOKAMPA

REZERVACIJA APARTMANA

REZERVACIJA MOBILNIH KUĆICA

Park prirode Velebit

PP Velebit je najznačajnije endemsko čvorište flore i kopnene faune u Hrvatskoj. Velebitska degenija (Degenia velebitica), hrvatska gušarka (Arabis croatica), hrvatsko zvonce (Edraianthus graminofolius var. croaticus), riba oštrulja (Aulopyge hugeli), dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) i vuk (Canis lupus) samo su neke od najpoznatijih endemskih i rijetkih vrsta parka prepunog različith kraških fenomena.

Detaljnije na Wikipedia

Park prirode Vransko jezero

PP Vransko jezero (u Dalmaciji) je park u kojem se nalazi najveće jezero u Hrvatskoj. To je jezero zapravo kraško polje ispunjeno vodom i rijedak primjer kriptodepresije. Dominantna karakteristika Parka je Posebni ornitološki rezervat, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica, rijetkog močvarnog sustava, velike bioraznolikosti, izuzetne znanstvene i ekološke vrijednosti. Dodatnu vrijednost Parku daje izobilje kvalitetne ribe za sportski ribolov.

Detaljnije na Wikipedia

Park prirode Telašćica

PP Telašćica ističe tri temeljna fenomena - uvalu Telašćicu kao najveću i najsigurniju prirodnu jadransku luku, strmce, takozvane 'stene' Dugoga Otoka koje se uzdižu do 200 m nad morem i spuštaju u dubinu od 90 m, te slano jezero Mir, ljekovitih svojstava. Biljni i životinjski svijet kopna i podmorja čine stotine vrsta.

Detaljnije na Wikipedia